Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền D

11 tháng 4 2020 07:54

câu hỏi

cái gì tay phải không cầm được mà tay trái cầm được ?


0

2


Bad_boy B

11 tháng 4 2020 13:43

tay phải

Huyền D

16 tháng 4 2020 08:09

sai rùi.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có bao nhiều ca nhiễn vì rút corona

0

Lihat jawaban (4)