Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng M

20 tháng 4 2020 09:15

câu hỏi

Cái gì gây ô nhiễm môi trường nặng nhất ? Rác,thịt thối,xác người,cứt trâu,cứt người.


0

1


Hoàng T

21 tháng 4 2020 12:17

thì đủ thứ mà .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bố hùng đi công tác về rất mệt, trên tay bố là gói quà rất đẹp, hùng chạy ra lấy gói quà r chạy vào phòng để bóc ra,theo bạn,hùng đúng hay sai?vì sao?

32

Lihat jawaban (5)