Square root
VBT
Calculator
magnet

Heat S

12 tháng 4 2020 13:25

câu hỏi

cái gì có lưỡi mà không có miệng,có mũi mà không có mắt,có sống mà không có chết.


4

2


Phong_exe P

13 tháng 4 2020 02:54

con dao

Thảo H

05 tháng 5 2021 10:23

cái liềm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

no là gì

5

Lihat jawaban (5)