Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

27 tháng 9 2020 10:31

câu hỏi

có hai con cua đỏ và con cua xanh .Hỏi con nào chạy nhanh hơn?


19

11


Thanh N

28 tháng 9 2020 11:01

Con cua xanh

KEM_CLEVER_GIRL K

03 tháng 10 2020 13:55

Tất nhiên là cua xanh

J. Jilly

07 tháng 10 2020 11:49

ww

Lê T

08 tháng 11 2020 13:26

con cua xanh vì con cua đỏ là con đã được luộc chín

Ngô N

04 tháng 1 2021 12:52

là con cua xanh

BÙI N

28 tháng 4 2021 03:30

Con cua xanh vì con cua đỏ đã bị luộc chín

Yuki Y

16 tháng 5 2021 09:04

con cua xang sẽ chạy nhanh hơn vì con cua đỏ đã bị luộc chín.

Rainy R

21 tháng 5 2021 07:18

Cua xanh

Naruto N

14 tháng 6 2021 07:24

cua xanh

Maria M

15 tháng 7 2021 16:44

blue cua

Thục U

07 tháng 8 2021 01:53

Blue 🦀🦀

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ae có muốn đi xoã tối ko

28

Lihat jawaban (6)