Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

10 tháng 8 2022 07:43

câu hỏi

Có hai bình cách nhiệt: Bình 1 chứa khối lượng m1 = 3kg nước ở nhiệt độ 300C, bình 2 chứa khối lượng m2 = 5kg nước ở 700C. Người ta rót một lượng nước có khối lượng m từ bình 1 sang bình 2. Sau khi cân bằng nhiệt, người ta lại rót từ bình 2 sang bình 1 một lượng nước có khối lượng cũng bằng m. Nhiệt độ cân bằng ở bình 1 là 31,950C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài. Tính khối lượng m và nhiệt độ cân bằng ở bình 2.


4

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

EM HÃY KỂ TÊN HAI VẬT CÓ TÍNH CHẤT GIỐNG NHƯ DÂY NÁ CAO SU VÀ LÒ XO

12

trọng lượng của mì tôm trong thùng ở hình trên là A 2,25Kg. B.2,25N C.22,5N. D.22,5 kg thùng mì tôm: 2,250kg(30 gói ×75g)

19

Được xác nhận