Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh P

15 tháng 9 2023 08:32

câu hỏi

cách vẽ đồ thị dao động điều hòa VD: x = 4 cos(2𝞹t+𝞹/3) mong mọi người giúp đỡ với ạ, thầy trên trường không dạy em phần này bảo về nhà tự tìm hiểu mà em tìm nó không có ra, mà trên lớp thầy vẫn vẽ đồ thị bình thường không giảng

cách vẽ đồ thị dao động điều hòa
VD: x = 4 cos(2𝞹t+𝞹/3) 

mong mọi người giúp đỡ với ạ, thầy trên trường không dạy em phần này bảo về nhà tự tìm hiểu mà em tìm nó không có ra, mà trên lớp thầy vẫn vẽ đồ thị bình thường không giảng


7

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay