Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

12 tháng 3 2021 05:38

câu hỏi

cách tính tích phân từng phần


4

1


D. Nguyen

15 tháng 3 2021 03:53

XIn chào em, em có thể xem lại phương pháp giải tích phân từng phần trong chương Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng của tích phân, bài Tích phân. Trong bài học có hướng dẫn chi tiết phương pháp và các trường hợp lựa chọn ak em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian oxyz, điểm đối xứng với điểm A (1;-3;1) qua đường thẳng d: x-2/-1=y-4/2=z+1/3 có toạ độ là

13

Lihat jawaban (1)

Cho số phức z thỏa mãn |z|=căn 5. Tính mô đun cua số phức w=(3+4i)z

8

Được xác nhận