Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm L

28 tháng 9 2021 08:46

câu hỏi

cách tính khối lượng nguyên tử cacbon, khối lượng tính bằng gam


7

2


Quốc N

02 tháng 10 2021 07:30

lấy đvc của cacbon nhân với 1,8295.10‐²³

P. Nguyen

24 tháng 5 2022 06:59

Chào em, khối lượng của 1 nguyên tử cacbon = 12 (đvC) Mà 1đvC = 1,66.10^-24 (g). --> khối lượng của 1 nguyên tử cacbon = 12. 1,66.10-24 = 1,992.10^-23 (g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có 2 khoáng chất A và B biết : - A chứa 21,74% m Ca; %m Mg= %mC= 13,05%; còn lại là m O -B chứa 57,66% m Cu; 5,4%mC;36%mO và còn lại là H tìm CT A và B : gọi tên , bik CT đs ở dạng đơn giản

3

Lihat jawaban (1)