Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc D

09 tháng 11 2019 04:44

câu hỏi

Cách tính diện tích hình vuông


1

2


Ngọc D

09 tháng 11 2019 04:45

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạch nhân với cạnh

Cao N

10 tháng 11 2019 00:16

muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân với 4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65+a=65+ =. 65+a với a=10

9

Lihat jawaban (2)