Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh C

01 tháng 1 2020 11:14

câu hỏi

Cách phá ngoặc


3

2

Được xác nhận

Nguyễn T

02 tháng 1 2020 12:37

Được xác nhận

khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ- đằng trước , ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc dấu + thành dấu - và dấu - thành dấu + khi khi bỏ dấu ngoặc có + đằng trước thì dấu hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên

Nguyễn N

04 tháng 1 2020 08:30

Khi bỏ dấu ngoặc : +Nếu có dấu trừ phía trước ngoặc thì đổi dấu tất cả các chữ số có trong ngoặc +Nếu có dấu cộng phía trước ngoặc thì giữ nguyên tất cả các dấu có trong ngoặc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích vêc góc

5

Lihat jawaban (1)