Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

27 tháng 10 2019 02:39

câu hỏi

cách phòng vệ bản thân trước người lạ


6

1


Bella B

11 tháng 11 2019 12:04

chúng ta cần phải bình tĩnh không nên sợ hãi mà phải quan sát xem họ muốn và có hành vi thế nào để tìm cách ứng phó nếu như trường hợp bạn đang trong thăng máy thì bạn nên đứng gần còi báo động nếu như người lạ ấy có hành vi xấu với bạn thì bạn có đủ thời gian để bấm còi báo động cho mọi người rằng mình đang gặp nguy hiểm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao phải bảo quản sơ bộ sữa tươi

10

Lihat jawaban (1)