Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

07 tháng 12 2019 15:14

câu hỏi

cách phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa ???


0

1


Bienhoa L

02 tháng 1 2020 15:14

Dựa vào lượng mưa cao nhất và thấp nhất hoặc là gióng từ cột lượng mưa sang cột số mm ( lượng mưa từng tháng)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đồng bằng Amazon nằm ở đâu

0

Lihat jawaban (2)