Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương K

27 tháng 10 2021 12:31

câu hỏi

Cách ngày nay 30-40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam,các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích nào sau đây A. Loài vượn cổ B. Người tinh khôn C. Người tối cổ D. Công cụ lao động bằng kim loại


3

1


Quang C

03 tháng 11 2021 12:57

người tối cổ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chính quyền đô hộ truyền bá nho giáo vào nước ta, bắt dân ta thay đổi phong tục Theo người Hán nhằm mục đích gì?

1

Lihat jawaban (1)