Square root
VBT
Calculator
magnet

Hắc L

15 tháng 12 2019 12:05

câu hỏi

cách nào để lập phương trình hóa học


0

1


P. Nguyen

22 tháng 2 2020 09:52

Các bạn tham khảo video bài giảng lập phương trình hoá học của kiến guru rất dễ hiểu nhé.😊 Có 3 bước để lập phương trình hoá học: B1: Viết sơ đồ của phản ứng (gồm công thức hoá học của các chất phản ứng và sản phẩm) B2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố (tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức) B3: Viết phương trình hoá học

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trộn 5 lít N2 với 20 lit H2 rồi nung nóng một thời gian có chất xúc tác phù hợp sau đó đưa về nhiệt độ áp suất thu được 24 lít hh khí. a) Tính thể tích NH3 sinh ra. b) Tính hiệu suất pứ tổng hợp NH3.

8

Lihat jawaban (1)