Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc N

11 tháng 12 2019 07:24

câu hỏi

cách mạng tháng mười Nga ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào ?


2

1


Lò T

12 tháng 12 2019 03:55

năm 1920 nguyễn ái quốc đọc bản luận cương về vấn đề dân tộc thuộc địa của leenin và người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cm vn đó là giải phóng dt gắn liền vs giải phóng giai cấp ,kết hợp phong trào công nhân vs phong trào yêu nước. học tập leenin NAQ đã thành lập tổ chức VN cách mạng thanh niên để huấn luyện giảng dạy nhằm nâng cao ý thức chính trị cho cán bộ. cách mạng ,truyền bá chủ nghĩa mác leenin về trong nước, học tập kinh nghiệm tổ chức đảng kiểu mới ở nước nga và tố cáo tội ác của tD pháp từ kinh nghiệm thắng lợi của cmt10 nga dưới sự lãnh đạo của đảng bôn sê vích 3|2|1930 ĐCS VN ra đời và lãnh đạo cmvn đi từ thắng lợi này đén thắng lợi khác đảng ta cũng đã học tập kinh nghiệm đoàn kết công nông binh thành 1 khối để tạo thành sức mạnh vĩ đại của cmt10 nga

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

những ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam là gì

4

Lihat jawaban (1)