Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

09 tháng 12 2019 15:07

câu hỏi

Cách mạng tư sản Anh và cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (1776) khác nhau ở điểm nào ? phân tính những yếu tố khẳng định cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ được coi là cuộc đấu tranh tư sản ? giúp mk vớiiiii !!!!☀


0

1


L. Bùi

13 tháng 1 2020 07:38

Chào em CMTS Anh là nội chiến giữa nhà vua (chế độ phong kiến) và Quốc hội (quý tộc mới và tư sản Anh), Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh giành độc lập và hình thành một quốc gia mới (USA)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nguyên nhân dẫn đến thực dân Pháp xâm lược nước ta?

0

Lihat jawaban (2)