Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu N

07 tháng 1 2020 14:32

câu hỏi

cách lm bài rót axit vào CO3 2- và HCO3-


1

1


Nguyễn T

20 tháng 1 2020 02:53

Chào bạn! Câu hỏi của bạn thuộc chương sự điện li và chương cacbon-silic hoá học lớp 11. Bạn than khảo cách làm sau. Bài toán cho từ từ H+ vào hỗn hợp CO3(2-) và HCO3- - Bước đầu tiên bạn tính số mol của các ion H+, CO3(2-), HCO3- - Khi cho từ từ H+ vào hỗn hợp CO3(2-) và HCO3- đầu tiên có phản ứng: H(+) + CO3(2-) → HCO3- - Nếu H+ dư tiếp tục xảy ra phản ứng: H(+) + HCO3- → H2O + CO2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 300 ml dung dịch HCI 0,5M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch X. Nồng độ của ion H* trong dung dịch X là:

9

Được xác nhận