Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng K

01 tháng 1 2021 09:41

câu hỏi

cách làm : (x - 15) + |x + 5| = x - 2


12

1


T. Hữu

02 tháng 1 2021 02:03

(x - 15) + |x + 5| = x - 2 x-15+|x + 5| = x - 2 |x + 5| = x - 2 - x + 15 |x + 5| = x - x - 2 + 15 |x + 5| = 0 -2 +15 |x + 5| = 13 x + 5 = 13 hay x + 5 = -13 x = 13 - 5 hay x = -13 - 5 x = 8 hay x = -18

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

[6+(1/2)mũ 3 -|1/2|]÷1/6

2

Lihat jawaban (1)