Square root
VBT
Calculator
magnet

Huong N

16 tháng 10 2020 13:00

câu hỏi

cách làm sao nhận biết được cực tiểu và cực đại


5

1


Hoàng T

08 tháng 11 2020 12:54

bạn giải phương trình vẽ bảng biến thiên xét dấu hàm số như này +/\- cực đại ,hàm số -\/+ cực tiểu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz khoảng cách từ M(1; 4; -7) đến mặt phẳng (P): 2x - y + 2z - 9= 0 là?

3

Lihat jawaban (1)

cách giải nguyên hàm và tích phân bằng máy tính giải trắc nghiệm

15

Được xác nhận