Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Ú

23 tháng 6 2020 09:51

câu hỏi

cách làm phân số tối giảm


2

1


๛Šїεŋou_ Ğ

07 tháng 10 2020 10:15

chọn số nào mà tử và mẫu số đều chia hết.Chia quày cho đến khi tử và mẫu số không cùng chia hết cho số nào.đó là phân số tối giản nha em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thi lại toan

9

Lihat jawaban (1)