Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh N

21 tháng 12 2019 04:10

câu hỏi

cách làm giâm cành như thế nào


0

1


Hiroshi Y

24 tháng 1 2020 09:33

Lấy một cành nhỏ của cây cắm xuống đất ẩm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp:

9

Lihat jawaban (3)