Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

01 tháng 2 2020 13:12

câu hỏi

Cách không mất gốc toán


1

1


Lê T

04 tháng 2 2020 15:14

Đọc lại sách vở Xem kĩ chỗ nào chưa hiểu thì hỏi thầy cô bạn bè Hệ thống lại toàn bộ kiến thức bằng cách lập sơ đồ tư duy ^_^

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 phần căn 2 cộng căn 1 + 1 phần căn 3 + căn 2 cộng 1 phần căn 4 + căn 3

15

Lihat jawaban (1)