Square root
VBT
Calculator
magnet

Cẩm U

03 tháng 12 2019 09:33

câu hỏi

cách để học tỉ số phần trăm dễ hiểu


0

2


Nguyễn T

03 tháng 12 2019 12:58

Nói 1 cách dễ hiểu thì tỉ số phần trăm là tỉ số của 2 đại lượng nào đó và mẫu số quy về 100. Ví dụ: 40% sản phẩm lỗi nghĩa là cứ 100 sản phẩm có 40 sản phẩm bị lỗi.

Nguyễn T

03 tháng 12 2019 13:01

Để học tỉ số phần trăm dễ hiểu con cần hiểu rõ tỉ số phần trăm là gì và 3 dạng toán về tỉ số % sau đó áp dụng đúng công thức là xong.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một thập kỷ là bao nhiêu năm

3

Lihat jawaban (2)