Square root
VBT
Calculator
magnet

Gaming B

27 tháng 11 2022 07:39

câu hỏi

Cách giải

Cách giải

 

alt

11

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

30 tháng 11 2022 12:02

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức Bài giải chi tiết: Khối 4 nộp nhiều hơn khối 5: (146-90)x2=112kg Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Giatanthanh G

01 tháng 12 2022 15:50

112

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Bùi T

30 tháng 11 2022 13:16

<p>Giải hộ em bài này&nbsp;</p><p>Bài 4 : Trung bình cộng của 2 số là 135,57. Tìm 2 số đó biết số lớn hơn số bé là 68,12</p>

Giải hộ em bài này 

Bài 4 : Trung bình cộng của 2 số là 135,57. Tìm 2 số đó biết số lớn hơn số bé là 68,12

Quang K

03 tháng 12 2022 06:13

<p>112</p><p>&nbsp;</p>

112

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mẹ hái được 27kg chè , chị hái được ít hơn mẹ 12kg chè nhưng lại hơn em 6kg chè. Hỏi trung bình mỗi người hái được bao nhiêu ki-lô-gam chè?

2

Lihat jawaban (1)