Square root
VBT
Calculator
magnet

N L

04 tháng 2 2020 03:27

câu hỏi

cách giải phương trình bật nhất


0

1


Lukachi L

14 tháng 2 2020 04:20

➡ 1. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn Phương trình có dạng ax+b=0ax+b=0, với aa và bb là hai số đã cho và a≠0a≠0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn. 2. Hai quy tắc biến đổi phương trình a) Quy tắc chuyển vế Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó. b) Quy tắc nhân với một số Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả hai vế với cùng một số khác 00. 3. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn Bước 1: Chuyển vế ax=−bax=−b Bước 2: Chia hai vế cho aa ta được: x=−bax=−ba

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bạn chỉ cần lập PT thôi nha, mình cảm ơn ❤❤❤❤❤ Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc là 30 km/h. Đến B người đó làm việc trong 1h rồi quay về A với vận tốc là 24km/h. Biết tgian tổng cộng hết 5h30. Tính quãng đường AB.

0

Lihat jawaban (1)