Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

21 tháng 3 2023 14:09

câu hỏi

Cách giải câu 17 ạ

Cách giải câu 17 ạ

alt

11

2


Hieu L

22 tháng 3 2023 06:03

<p>d=4</p>

d=4

Tiên A

24 tháng 3 2023 13:48

<p>ĐÁP ÁN LÀ : D 4</p><p>&nbsp;</p>

ĐÁP ÁN LÀ : D 4

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A=(−∞;2] và B=(0;+∞). Tìm A∖B.

4

Được xác nhận