Square root
VBT
Calculator
magnet

Tan N

20 tháng 11 2019 10:17

câu hỏi

cách dẫn gián tiếp và cách dẫn trực tiếp


0

1


Nguyễn T

25 tháng 11 2019 13:42

Cách dẫn trực tiếp là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật. Lời dẫn tt thường đặt trong dấu ngoặc kép. Cách dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp. Cách dẫn này không đặt trong dấu ngoặc kép.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tự học trong mùa covid

2

Lihat jawaban (1)