Square root
VBT
Calculator
magnet

Duc V

26 tháng 11 2019 11:56

câu hỏi

cách CM trung điểm


0

1


Phạm T

27 tháng 11 2019 07:05

- Nếu đoạn thẳng AB có M nằm giữa. Và AM=MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. VD: AM=MB AN=NC - Thì M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC chẳng hạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(2x-3y)

9

Lihat jawaban (1)