Square root
VBT
Calculator
magnet

Yuriko Y

25 tháng 4 2021 10:41

câu hỏi

Cách chuyển đổi câu bị động


19

1


M. Ngọc

27 tháng 4 2021 09:38

Chào em, dưới đây là các bước chuyển đổi câu bị động, em tham khảo nhé! BƯỚC 1:Di chuyển đối tượng (Object) đến đầu câu Các câu trong thể chủ động thường bắt đầu với chủ thể (Subject) và miêu tả hành động với đối tượng trực tiếp (object). Để chuyển sang thể bị động, chúng ta chuyển đổi vị trí của đối tượng và chủ thể sau đó chia thì lại cho phù hợp. Việc này sẽ giúp nhấn mạnh đối tượng. Ví dụ: He will write a letter. (Anh ta sẽ viết một lá thư.) Câu đang ở thể chủ động và ở thì tương lai đơn. Để chuyển sang thể bị động, chúng ta di chuyển đối tượng (a letter) ra đầu câu và kiểm soát thì ➜ A letter will be written by him. (Một lá thư sẽ được viết bởi anh ấy.) BƯỚC 2: Thêm động từ “to be” ở trước động từ chính trong câu Việc này giúp động từ chuyển từ thể chủ động sang thể bị động, và nhấn mạnh cách mà đối tượng bị ảnh hưởng bởi hành động, hơn là chủ thể thực hiện hành động như trong thể chủ động của câu. Tùy thuộc vào thì của câu, động từ “to be” sẽ được chia thành: am / is / are, was, will be, has been,… BƯỚC 3: Thêm giới từ “by” trước chủ thể trong câu bị động Chủ thể (đi sau “by”) thường được đặt ở cuối câu bị động. Bằng cách để cụm “by subject” ở cuối câu, chúng ta đặt chủ thể sau đối tượng và động từ đã được chia lại. Ví dụ: The report is done by May. (Báo cáo được May hoàn thành.) The house was cleaned by a group of 7 people. (Căn nhà được làm sạch bởi một nhóm 7 người.) Trong trường hợp chủ thể không xác định được, chúng ta không cần phải thêm cụm “by” ở cuối câu bị động. Ví dụ: Many flowers in the garden were pulled up without reason. (Nhiều hoa trong vườn bị nhổ lên không vì lý do gì cả.) The bike is stolen last night. (Xe đạp bị cướp đêm qua.) BƯỚC 4:Kiểm soát thì của câu Trong khi chuyển đổi từ chủ động sang bị động, hãy chắc chắn rằng chúng ta đang dùng đúng thì từ thể chủ động. Nhớ luôn giữ nguyên các trợ động từ: những động từ mà thể hiện rõ thì của động từ chính. Trợ động từ bao gồm be, can, do và have. Đọc lại câu bị động với chính mình để chắc chắn rằng nó đã được dùng đúng thì của thể chủ động. Ví dụ: Thể chủ động – Thì hiện tại: The cat kills the mice. Thể bị động – Thì hiện tại: ➜The mice are killed by the cat. Thể chủ động – Thì quá khứ tiếp diễn: Some boys were helping the wounded men. Thể bị động – Thì quá khứ tiếp diễn: ➜ Wounded men were being helped by some boys. Thể chủ động – Thì tương lai hoàn thành: Someone will have stolen my purse. Thể bị động – Thì tương lai hoàn thành: ➜ My purse will have been stolen by someone.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

complete the picture with

0

Lihat jawaban (1)