Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

10 tháng 11 2019 05:58

câu hỏi

cách chia thì làm sao vậy ạ


1

3


Lê T

10 tháng 11 2019 12:08

chỉ cần biết là thì gì rồi làm Theo form thôi

R O

12 tháng 11 2019 15:53

bạn cần dựa vào ngữ cảnh hoặc 1 số dấu hiệu nhận biết như usually thì dùng trong hiện tại đơn,... để biết đó là thì gì mà chia nhaa

Vân A

01 tháng 12 2020 13:17

dựa trên công thức và dấu hiệu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What là gì?

8

Lihat jawaban (2)