Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoang H

25 tháng 10 2022 22:54

câu hỏi

Cách chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau(tính chất hình bình hành)

Cách chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau(tính chất hình bình hành)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 03:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hoang H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài hình bình hành</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Trong hình bình hành, ta sử dụng các tính chất sau để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau:</p><p>– Các cạnh đối song song với nhau và bằng nhau.</p><p>– Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hoang H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài hình bình hành

Câu trả lời chi tiết như sau:

Trong hình bình hành, ta sử dụng các tính chất sau để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau:

– Các cạnh đối song song với nhau và bằng nhau.

– Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Hoang H

04 tháng 11 2022 06:06

Cách dùng như thế nào ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) (0,2x-3) (-0,4:x)= 2

3

Được xác nhận