Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

24 tháng 10 2022 16:24

câu hỏi

Cách biến đổi tính từ sang so sánh hơn và so sánh hơn nhất


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 01:50

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Tiếng Anh 8 Bài giải chi tiết: Tính từ có một âm tiết (one-syllable words) Đối với tính từ là từ một âm tiết, chúng ta sẽ thêm -er cho so sánh hơn và -est cho trường hợp so sánh nhất. Lưu ý, nếu tính từ đó là từ có một phụ âm + nguyên âm đơn + phụ âm có phát âm thì bạn phải nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm nhé. Một số ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về quy tắc này: Tính từ gốc/Tính từ so sánh hơn/Tính từ so sánh nhất Old/Older/Oldest Long/Longer/Longest Big/Bigger/Biggest Fat/Fatter/Fattest Đối với những tính từ kết thúc bằng âm “e”, để chuyển qua tính từ so sánh hơn chúng ta chỉ cần thêm -r, còn so sánh nhất, chúng ta thêm -st Xem ngay ví dụ dưới đây: Tính từ gốc/Tính từ so sánh hơn/Tính từ so sánh nhất Nice/Nicer/Nicest Large/Larger/Largest Tính từ so sánh hơn và tính từ so sánh nhất trong tiếng Anh Tính từ có hai âm tiết (two syllables) Nếu tính từ có kết thức bằng phụ âm và chữ “y”, bạn phải đổi “y” thành “i”, sau đó mới thêm -er hoặc -est nhé: Tính từ gốc/Tính từ so sánh hơn/Tính từ so sánh nhất Happy/Happier/Happiest Silly/Sillier/Silliest Đối với những tính từ có hai âm tiết còn lại, chúng ta sử dụng “more” và “most “lần lượt để tạo ra tính từ so sánh hơn và so sánh nhất. Tính từ gốc/Tính từ so sánh hơn/Tính từ so sánh nhất Careful/More careful/Most careful Handsome/More handsome/Most handsome Tính từ có ba âm tiết trở lên (three or more syllables) Tính từ có ba âm tiết trở lên, chúng ta áp dụng cùng quy tắc thêm “more” và “most” như loại hai âm tiết trên nhé. Tính từ gốc/Tính từ so sánh hơn/Tính từ so sánh nhất Interesting/More interesting/Most interesting Important/More important/Most important Một vài tính từ bất quy tắc Ngoài những quy tắc trên, tính từ sẽ có một số từ bất quy tắc, nhưng rất phổ biến trong tiếng Anh. Hãy xem xét một số từ dưới đây để ghi nhớ nhé: Tính từ gốc/Tính từ so sánh hơn/Tính từ so sánh nhất Good/Better/Best Bad/Worse/Worst Far/(Farther/further)/(Farthest/furthest) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)