Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiến G

13 tháng 1 2020 04:14

câu hỏi

cách để bằng học và chơi ?


9

1


Queen P

22 tháng 2 2020 05:07

Lập thời gian biểu, tự thưởng cho mình sau khi học xong, kiểm soát thời gian, phải có ý thức về việc cân bằng thời gian

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm sao để việc học trở nên dễ dàng hơn??

11

Lihat jawaban (1)