Square root
VBT
Calculator
magnet

Trinhhuyen H

22 tháng 11 2019 09:28

câu hỏi

các yếu tố văn tự sự biểu cảm


0

1


Chí C

05 tháng 12 2019 00:22

tự sự là kể chuyện biểu cảm là tình cảm , cảm xúc của con ngn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong câu ''có những bông hoa lớn....... bên vệ đường''

10

Lihat jawaban (1)

cảm nhận về câu thơ cảnh khyua như vẽ người chưa ngủ

5

Được xác nhận