Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang V

14 tháng 5 2021 02:11

câu hỏi

Các vế trong câu ghép : 'Các cô y tá với vẻ mặt buồn đến đưa đi vì ông ta qua đời' được nối theo cách nào


15

2


Đàm N

04 tháng 7 2021 07:33

các cô y tá là chủ ngữ 1 với vẻ mặt buồn đến đưa đi là vị ngữ 1 vì là quan hệ từ ông ta là chủ ngữ 2 qua đời là vị ngữ 2

Huyền N

21 tháng 5 2021 13:08

nối bằng cách dùng 1 QHT : vì

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mọi người biết chị nhung trong gãy ko

27

Lihat jawaban (7)