Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh P

07 tháng 11 2021 06:10

câu hỏi

Các tỉ số(-0,3) : 2,7 và (-4) : 36 có lập thành tỉ lệ thức không


29

1


VC C

14 tháng 11 2021 02:44

có chx

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm M biết 97m chia hết cho 5 và 9 1

5

Được xác nhận