Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

24 tháng 10 2022 03:48

câu hỏi

Các tập sau là các đoạn, khoảng, nửa khoảng nào? Vẽ hình. B={x∈R|5x+1≥8|


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 06:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Tập hợp</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>B={x∈R|5x+1≥8}={x∈R|5x≥7}={x∈R|x≥7/5}=[7/5;+∞)</p><p>Hình vẽ biểu diễn được đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài Tập hợp

Câu trả lời chi tiết như sau:

B={x∈R|5x+1≥8}={x∈R|5x≥7}={x∈R|x≥7/5}=[7/5;+∞)

Hình vẽ biểu diễn được đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trứng có chất khoáng không

4

Lihat jawaban (1)