Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

18 tháng 10 2022 03:40

câu hỏi

Các số hữu tì sau là âm hay dương? c) −0,25⋅(−0,4);


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 05:11

Được xác nhận

<p>Xin chào Hải Y.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>c) −0,25⋅(−0,4)</p><p>=0,1</p><p>Đây là số hữu tỉ dương</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Hải Y.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6.

Lời giải chi tiết:

c) −0,25⋅(−0,4)

=0,1

Đây là số hữu tỉ dương

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nên ôn môn gì trước khi thi

8

Lihat jawaban (1)