Square root
VBT
Calculator
magnet

Lily M

14 tháng 12 2019 04:05

câu hỏi

các phần chính của bộ xương người


1

2


Trần T

14 tháng 12 2019 22:43

xương người có 3 phần chính : -xương đầu -xương thân -xương chân và xương tay 😀😀😀

Thao B

20 tháng 12 2019 04:21

có 3 phần chính : đầu , thân , chi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể người

0

Lihat jawaban (1)

Em dự kiến thay đổi khẩu phần ăn như thế nào ( về cá thực phẩm và khối lượng từng loại )

18

Được xác nhận