Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

20 tháng 11 2019 13:02

câu hỏi

các nguyên tố C,H,O,N chiếm khoảng bao nhiêu % khối lượng cơ thể ?


0

1


Hoàng N

23 tháng 11 2019 06:37

Cacbon: 18.5% Hidro: 9.5% Oxi: 65% Nitơ: 3.2%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một gen dài 2448 angstrong có A=15% tổng số Nu, phân tử mArn do gen đó tổng hợp có U=36 Ribonu và X=30% số Ribonu của mạch a/ Tính số Ribonu từng loại của mArn nói trên b/ tỉ lệ% từng loại đơn phân trong mạch khuôn của gen?

0

Lihat jawaban (1)

tế bào sinh dục ruồi giấm 2N=8 trải qua ba lần NP sau đó trải qua vùng chín tạo tinh trùng a: xác định số NST môi trường cung cấp và số thoi vô sắc hình thành b: số tinh trùng tạo ra là bao nhiêu

2

Được xác nhận