Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhân N

05 tháng 8 2021 08:35

câu hỏi

các nước romani hungary bungary bị bắt ép tham gia lực lượng phát xít hay bị thôn tính ?


5

1


Nguyễn P

23 tháng 8 2021 07:17

thôn tính

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dựa vào bằng chứng nào để có thể nói thế kỉ XIX đến thế kỉ XX các nước Anh Pháp Đức Mĩ chuyển sang giai doạn chủ nghĩa tư bản

11

Lihat jawaban (1)