Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng D

01 tháng 11 2019 15:41

câu hỏi

Các loại rễ biến dạng có chức năng và đặc điểm ngoại hình như thế nào??? Nêu một số ví dụ cho 1 loại rễ


1

1


Bao L

02 tháng 11 2019 14:49

như những cái mang gừng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thân cây to ra do đâu

1

Lihat jawaban (6)