Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

19 tháng 10 2020 01:16

câu hỏi

các đối tượng địa lí thường được thể hiện trên bản đồ bằng nhưng kí hiệu dạng kí hiệu


8

1


Mnhi M

04 tháng 12 2020 04:19

Một số dạng kí hiệu được sử dụng để thể hiện đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình (ví dụ: ký hiệu điểm cho sân bay, nhà máy...; ký hiệu đường cho ranh giới quốc gia; ký hiệu diện tích thì hay dùng cho vùng trồng lúa, cây công nghiệp..)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nếu mỗi đường vĩ tuyến cách nhau 1 độ thì trên bề mặt quả địa cầu từ cực bắc xuống cực Nam có bao nhiêu đường Vĩ Tuyến

0

Lihat jawaban (1)