Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Q

18 tháng 10 2019 12:58

câu hỏi

các dạng bài tập về cau trực tiếp và gián tiếp


2

1


V. Văn

02 tháng 12 2019 02:11

1. Chuyển câu trực tiếp ở dạng tường thuật sang câu gián tiếp. Câu gián tiếp: S + said/ said to somebody + that/ told somebody that + clause. For example: " I'm going to visit Australia next week", she said. => She said that............. 2. Câu trực tiếp dạng câu hỏi (Yes/No question) sang câu gián tiếp Câu gián tiếp: S + asked/ asked somebody/ wondered + if/whether + clause. For example: "Do you love Music?", the teacher asked. => The teacher asked me ............

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-4/3x+1<3/2x-1

0

Lihat jawaban (1)