Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

19 tháng 10 2020 11:59

câu hỏi

có cách nào tính nhanh hàm ẩn có trị tuyệt đối k ạ


8

1


Lê B

03 tháng 11 2020 22:43

cho ví dụ ik

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian oxyz, điểm đối xứng với điểm A (1;-3;1) qua đường thẳng d: x-2/-1=y-4/2=z+1/3 có toạ độ là

13

Lihat jawaban (1)

Cho số phức z thỏa mãn |z|=căn 5. Tính mô đun cua số phức w=(3+4i)z

8

Được xác nhận