Square root
VBT
Calculator
magnet

Maii T

03 tháng 10 2020 11:27

câu hỏi

có cách nào học bảng nguyên tố hóa học nhanh thuộc và nhớ lâu không ạ


4

1


Doãn T

06 tháng 10 2020 14:10

bạn học 5 nguyên tố 1 và áp dụng lm bài tập sẽ nhớ đc nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cân bằng phương trình

0

Lihat jawaban (1)

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

10

Được xác nhận