Square root
VBT
Calculator
magnet

Lua N

27 tháng 10 2020 11:34

câu hỏi

các công thức của tìm x ạ


3

1


Ngọc D

01 tháng 11 2020 12:51

muốn tìm x ta lấy số cần tìm trừ cho x hoặc cộng cho x

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn các phân số a)x.y+x²/x.y+y² b)abcabc/xyzxyz c)ababab/aboabo Giúp mk nhé, mk đang cần gấp !!

0

Lihat jawaban (1)