Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

04 tháng 12 2019 10:02

câu hỏi

Các cách viết sau chỉ ý gì ? 2C 5O2 3Ca 4H 2N2 7Cl


0

1


Phạm N

04 tháng 12 2019 13:17

2 nguyên tử cacbon 5 phân tử oxi 3 nguyên tử canxi 2 phân tử nitơ 4 nguyên tử hiđrô 7 nguyên tử clo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1: Xác định các công thức hóa học cùa các oxit sau: a. Biết khối hượng mol của oxit là 80 g/mol và thành phần %S = 40%. b. Biết thành phần %Fe= 70% và khối lượng mol của oxit là 160g/mol

0

Lihat jawaban (1)