Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng H

12 tháng 10 2020 14:16

câu hỏi

cúc có 12 nhãn vở ,đào có 14 nhãn vở ,hồng có số nhãn vở =trung bình cộng số nhãn vở của cúc và đào.Huệ có số nhãn vở bằng trung bình cộng số nhãn vở của cả 4 bạn .hỏi huệ có bao nhiêu nhãn vở


4

1


Nguyễn T

14 tháng 10 2020 02:05

Số nhãn vở của Hồng là: (12 + 14): 2 = 13 (nhãn vở) Vì số nhãn vở của Huệ bằng TBC của 4 bạn nên số nhãn vở của Huệ cũng sẽ bằng TBC số nhãn vở của 3 bạn còn lại. Huệ có số nhãn vở là: (12 + 14 + 13) : 3 = 13

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

từ các số 2 3 5 hãy lập các phân số bé hơn 1 bằng 1 lớn hơn 1

0

Lihat jawaban (1)