Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

29 tháng 12 2020 15:03

câu hỏi

Các bạn thi như thế nào rồi ?


59

6


Bùi_Phó_Team_Mùa_Đông B

30 tháng 12 2020 13:24

ổn

Nguyễn D

30 tháng 12 2020 13:33

ổn là tốt....

Hoang M

31 tháng 12 2020 13:01

Ok về các môn khác (trừ 3 môn chính thì còn hơi lo lo vì Toán :lo phần đáp số của bài giải ; Ngữ văn :lo phần thân bài và Tiếng anh: lo phần nghe vì cái máy nghe của cô bị rè rè

Nguyễn D

31 tháng 12 2020 13:18

giống mink

Dang N

01 tháng 1 2021 05:00

mink thi cũng đc

Nguyễn D

01 tháng 1 2021 11:26

tốt

Lynhk_bede L

06 tháng 1 2021 13:07

Cực tốt

Nguyễn D

08 tháng 1 2021 10:03

cm b nha

Uyên U

10 tháng 1 2021 04:54

tạch Vật lí

Nguyễn D

10 tháng 1 2021 10:03

môn nè thì chịu 😣🤣

Hòa N

09 tháng 3 2021 05:49

thi rất ổn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hello là gì

30

Lihat jawaban (6)